dijous, 8 d’abril del 2010

reunió responsables diocesans a Barcelona


El passat dia 6 d'abril varem tenir reunió com sempre a la Casa de les Misioneres Clarietanes del carrer Major de Sarrià.

Entre el punts que haviem de tractar els més importants eren el que pertoquen a la preparació de la Trobada Interdiocesana a Montserrat així com la "xerrada" que ens va oferir el Pare Jesuita Francesc Roma. També com en cada reunió ens aplegavèm al voltant de l'altar per gaudir espiritualament de l'Eucarística que presideix el consiliari interdiocesà Mossèn Miquel Bada amb els consiliaris diocesans. Se'n fa curta la jornada ja que a partir de les 5 de la tarda quasi tothom te que sorrir corrent per anar a agafar el tren o l'autocar, fin i tot l'avió per a retornar a les seves ciutats. Però les ganes de retornar-nos a trobar i gaudir de l'amistat ens queda en el cor, amb la fe i esperança de la joia de la Trobada Interdiocesana que serà el dijous 13 de maig.